There is no presentation available for this event

Hvad betyder regeringens nye iværksætterudspil?

Økonomi | Handel | Samarbejde

Iværksættere spiller en uvurderlig rolle for dansk erhverv. De bringer nye idéer, løsninger og produkter på banen, og de udfordrer det eksisterende erhvervsliv til at blive bedre og tænke nyt.

Regeringen har netop lanceret en ny strategi, ”Et iværksætterland i verdensklasse”, med det formål at styrke iværksætternes muligheder og skabe rammerne for fremtidens virksomheder.

I erkendelse af, at iværksættere i Danmark har haft markant dårligere vilkår end de, der starter virksomheder op i lande, vi normalt sammenligner os med lanceres strategien som et forsøg på at fremme en egentlig iværksætterkultur i Danmark. Med en økonomisk investering på 2,1 mia. kr. i perioden 2024-2026 og over 1,1 mia. kr. om året fra 2027, er det regeringens mål at gøre Danmark til en førende iværksætternation.

Indsatsområde 1: Styrket adgang til kapital

En af de største udfordringer for nystartede og små virksomheder er adgangen til kapital. Uden tilstrækkelig finansiering kan selv de mest lovende iværksætter idéer stagnere. Regeringen ønsker derfor at forbedre iværksætternes muligheder for at rejse kapital gennem en række initiativer:

 • Ophævelse af beskatningen af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier.

Hensigt: Dette skal gøre det mere attraktivt for investorer at investere i iværksættervirksomheder, da de vil kunne beholde en større del af deres afkast. Dette kan føre til flere investeringer og dermed bedre finansieringsmuligheder for iværksættere.

 • Mulighed for selskaber med under 10 pct. ejerskab i nynoterede virksomheder at vælge realisationsbeskatning de første 5 år efter en børsnotering.

Hensigt: Iværksættervirksomheder vil ifølge regeringen finde det lettere at tiltrække småinvestorer, da beskatningsreglerne bliver mere favorable. Dette kan give en vigtig kapitalindsprøjtning i de kritiske første år efter en børsnotering.

 • Øget mulighed for pensionsopsparere til at placere en større andel af deres opsparing i unoterede aktier.

Hensigt: Flere pensionsmidler kan kanaliseres ind i iværksættervirksomheder, hvilket vil øge tilgængeligheden af kapital og dermed styrke iværksættermiljøet.

Indsatsområde 2: Færre byrder og mindre bøvl

Selvom Danmark allerede har et godt erhvervsklima, er der stadig plads til forbedring. Regeringen vil reducere bureaukratiet og gøre det lettere for iværksættere at navigere i lovgivning og administrative krav:

 • Mere overskuelig regulering med et samlet overblik over lovpligtige autorisationer og tilladelser.

Hensigt: Dette vil ifølge regeringens udspil spare iværksættere tid og ressourcer, som i stedet kan bruges på at udvikle deres forretning. Mindre tid brugt på bureaukrati kan føre til hurtigere vækst og innovation.

 • Øget automatisering af iværksætternes indberetningspligter, eksempelvis i forhold til bogføringsdata.

Hensigt: Automatisering vil reducere den administrative byrde og omkostninger for iværksættere. Dette gør det lettere for dem at fokusere på kerneforretningen og kan øge effektiviteten og konkurrenceevnen.

Indsatsområde 3: Flere talenter skal frem

For at Danmark kan blive en førende iværksætternation, skal hele talentmassen aktiveres. Dette indebærer en særlig indsats for at få flere kvinder og unge med i iværksættermiljøet:

 • Udvidelse af dagpengeretten til iværksættere, så nystartede kan anvende tidligere lønindkomst til at optjene dagpengeret.

Hensigt: Dette vil give iværksættere en økonomisk sikkerhed, der kan reducere risikoen ved at starte en virksomhed. Det kan også gøre det lettere for flere at tage springet til at blive iværksættere.

 • Oprettelse af et særligt investeringsmandat i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, målrettet investeringer i diverse teams.

Hensigt: Dette vil fremme diversiteten i iværksættermiljøet ved at støtte teams med forskellige baggrunde og perspektiver. Det kan føre til mere innovative løsninger og stærkere virksomheder.

 • Styrkelse af forholdene for iværksættere på erhvervsskoler.

Hensigt: Unge talenter vil få bedre muligheder for at udforske og udvikle deres iværksætterfærdigheder tidligt. Dette kan resultere i en ny generation af veluddannede iværksættere, der er klar til at drive succesfulde virksomheder.

Indsatsområde 4: Flere videnbaserede iværksættervirksomheder

Danmark er blandt de førende forskningslande i verden, og regeringen ønsker at udnytte dette til at skabe flere videnbaserede iværksættervirksomheder. Dette skal ske gennem:

 • Styrkelse af incitamenterne for forskere til at samarbejde med erhvervslivet.

Hensigt: Ved at belønne forskere for videnspredning vil flere forskningsbaserede innovationer finde vej til markedet. Dette kan føre til udviklingen af nye produkter og teknologier, som kan skabe vækst og arbejdspladser.

 • Skabelse af et effektivt system for viden- og teknologioverførsel fra universiteter til virksomheder.

Hensigt: En smidigere videnoverførsel vil gøre det lettere for iværksættere at få adgang til ny viden og teknologi, hvilket kan accelerere udviklingen af innovative løsninger og styrke konkurrenceevnen.

 • Udvikling af et verdensførende innovationsdistrikt for life science og kvanteteknologi.

Hensigt: Et sådant innovationsdistrikt vil tiltrække både nationale og internationale talenter og investeringer, hvilket kan føre til en koncentration af banebrydende virksomheder og forskning i Danmark.

Indsatsområde 5: Flere iværksættere i hele Danmark

For at sikre vækst og beskæftigelse i hele landet, vil regeringen fremme iværksætteri i både byer og landdistrikter:

 • Samarbejde med danske fonde om at udvikle iværksætterøkosystemer inden for nye og eksisterende styrkepositioner.

Hensigt: Dette vil ifølge regeringen skabe et stærkere netværk og støtte for iværksættere over hele landet, hvilket kan føre til mere robust vækst og innovation i både byer og landdistrikter.

 • Udvikling af relevante tilbud til iværksættere i hele landet, der hjælper dem med at udvikle deres virksomheder.

Hensigt: Regionale iværksættere vil få adgang til ressourcer og støtte, der tidligere måske kun var tilgængelige i større byer. Dette kan fremme iværksætteri i alle dele af landet og bidrage til en mere balanceret økonomisk udvikling.

Ifølge regeringens strategi ”Et iværksætterland i verdensklasse” repræsenterer en ambitiøs og omfattende indsats for at styrke Danmarks position som en førende iværksætternation. Ved at fokusere på bedre adgang til kapital, færre byrder, talentudvikling, videnbaserede virksomheder og geografisk spredning af iværksætterinitiativer, skabes der stærke rammer for fremtidens virksomheder. Det er en strategi, der vil gavne både samfundet og erhvervslivet, og som vil sikre, at Danmark fortsat er i front, når det gælder innovation og iværksætteri.

 Reaktionerne fra toppen af dansk erhvervsliv har været positive.

 ”Der er ingen tvivl om, at danske iværksættere skal have bedre rammevilkår, hvis de skal kunne indfri deres potentiale, og hvis vi skal sørge for at holde på arbejdspladser, vækst og i sidste ende velfærd i Danmark. Finder de ikke kapital herhjemme, finder de den i udlandet, og over tid vil de flytte mod investorerne. Vi risikerer derfor potentielt at miste vigtige virksomheder,”

siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.  

“Det er en historisk og glædelig dag. DI har længe og vedholdende arbejdet for, at skabe bedre rammer for at udvikle og skabe idéer. For de danske iværksættere er rygraden i Danmarks fremtidige velstand. Det er dem, der skal skabe fremtidens arbejdspladser. Det er enormt glædeligt, at regeringen har fremlagt en så ambitiøs strategi med mange gode forslag. Det er vores fælles ansvar at sikre, at vi efterlader et sundt og robust samfund til de næste generationer – og her spiller iværksætterne en central rolle med at skabe vækst, arbejdspladser og innovation,”

siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Hvad tænker du om regeringen nye iværksætterstrategi, har det ændret noget på dit syn på at starte nye initiativer op i Danmark?

Presidents Institute

Vi deler løbende nyheder fra Presidents Institute og det danske erhvervsliv på vores LinkedIn-profil.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på danske og internationale erhvervsnyheder

Vil du høre mere?

Vores netværkskonsulenter står altid til rådighed for en samtale med dig, hvor du kan forvente:

• En gratis uforpligtende samtale

• Overblik over vores netværk

• Anbefaling på hvilket netværk matcher dig bedst

• Indsigt i hvordan vores netværk kan skabe værdi for dig

• Forståelse for dine forventninger til et netværk og hvordan Presidents Institute kan imødekomme dem.

Vi er her for at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om, hvordan vores netværk kan være en ressourcefuld og givende del af din professionelle udvikling.

Snak med en netværkskonsulent

Ved at trykke på send accepterer du, at Presidents Institute kan behandle dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Kontakt info@presidents.eu for at høre mere. Du kan altid fravælge enhver kommunikation igen