There is no presentation available for this event

Cybersecurity er en absolut nødvendighed for danske virksomheder

IT | Cyber security | AI

Cybersikkerhed er et hidtil overset emne i de fleste danske virksomheder, men med enorme stigninger i antallet af lækager og nedbrud er det tydeligt for alle, at ingen handling ikke længere er et holdbart valg. Alle virksomheder, store som små, er nødt til at beskytte sig imod det hastigt stigende antal cybertrusler og andre relaterede risici. I forbindelse med en skærpet hybridkrig og en øget risikovillighed fra Rusland mod europæiske NATO-lande, er trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod virksomheder og myndigheder blevet hævet fra lav til middel.

Cybersikkerhedens vigtighed

Cybersecurity er ikke noget nyt, men intensiteten og udviklingen er betydelig og ikke til at se bort fra. Virksomheder er nødsaget til at beskytte deres forretning mod it-kriminalitet på flere parametre. For at opnå et mere effektivt forsvar mod it-kriminalitet, er det vigtigt at fokusere på at få den basale cybersikkerhed på plads.

Cybersikkerhed og uddannelse

Cybersikkerhed bør bestå af en fornuftig og lavpraktisk tilgang, hvor de helt generelle discipliner, som blandt andet scanninger af sårbarheder på netværk, udføres kontinuerligt. Nogle virksomheder har dog brug for mere end det helt basale, alt afhængig af kompleksiteten i deres tekniske set-up og modenhed i organisationen. Dette kan inkludere brug af AI, til at tilpasse træningsindholdet baseret på eksempelvis medarbejderens performance og læringskurve.

Incident Response and Recovery

En effektiv “Incident Response and Recovery”-plan er afgørende for at minimere skaderne fra et cyberangreb. Det indebærer først og fremmest etableringen af et Computer Security Incident Response Team (CSIRT), som ideelt set inkluderer medlemmer fra forskellige afdelinger med autoritet til at træffe beslutninger med organisationens sikkerhed for øje. Det er også vigtigt at udvikle og vedligeholde en plan, der definerer, hvem der er ansvarlig, og hvem der har autoritet til at træffe kritiske beslutninger under et angreb.

Kulturelle udfordringer

Cybersikkerhed er altså underprioriteret i danske virksomheder, og der er kulturelt betingede udfordringer, som særligt gør sig gældende i Danmark. Den verdensberømte tillid, som ofte tjener os virkelig godt har en bagside i netop denne kontekst, hvor ting og personer langtfra altid er, hvad de foregiver at være. Det vil typisk kræve øget fokus og træning. Hvis ledelsen fejlagtigt antager, at medarbejderne har den fornødne viden og de rette kompetencer inden for cybersikkerhed, er det i bedste fald problematisk og potentielt katastrofalt. Det er derfor nødvendigt at uddanne og engagere medarbejdere i at øge opmærksomheden på cybersikkerhed, både for at styrke virksomhedens forsvar og for at beskytte værdifulde data.

Har din virksomhed foretaget en grundig risikovurdering – og var der noget, der overraskede dig? Har det givet anledning til at revidere planer / starte nye initiativer for at sikre din virksomhed?

Presidents Institute

Vi deler løbende nyheder fra Presidents Institute og det danske erhvervsliv på vores LinkedIn-profil.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på danske og internationale erhvervsnyheder

Vil du høre mere?

Vores netværkskonsulenter står altid til rådighed for en samtale med dig, hvor du kan forvente:

• En gratis uforpligtende samtale

• Overblik over vores netværk

• Anbefaling på hvilket netværk matcher dig bedst

• Indsigt i hvordan vores netværk kan skabe værdi for dig

• Forståelse for dine forventninger til et netværk og hvordan Presidents Institute kan imødekomme dem.

Vi er her for at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om, hvordan vores netværk kan være en ressourcefuld og givende del af din professionelle udvikling.

Snak med en netværkskonsulent

Ved at trykke på send accepterer du, at Presidents Institute kan behandle dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Kontakt info@presidents.eu for at høre mere. Du kan altid fravælge enhver kommunikation igen