Vilkår og betingelser

1. Indledning

1.1 Presidents Institute A/S (herefter benævnt “PI”) er et selskab registreret i Danmark på adressen Sølvgade 10, 1307 København K, med CVR-nummer 39980126.

1.2 Følgende vilkår og betingelser gælder for alle, der deltager eller har til hensigt at deltage i et PI-arrangement og lade sig registrere som medlem, fra datoen for udgivelsen og indtil disse vilkår erstattes af en ny version. PI kan til enhver tid opdatere disse vilkår af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager, eller for at afspejle ændringer i PI’s tjenester eller forretningspraksis.

2. Medlemskab og fornyelse

2.1 For at blive medlem skal du godkendes af vores optagelsesteam. Når medlemmet er godkendt, bekræftes dette af både optagelsesteamet og medlemmet selv.

2.2 Medlemskabet er aktivt, når medlemmet har givet skriftligt eller mundtligt samtykke.

2.3 Når medlemskabet er aktivt, vil medlemmet modtage en bekræftelsesmail efter godkendelse. PI forbeholder sig ret til at annullere ethvert medlemskab i tilfælde af forkert eller ufuldstændig betaling eller andre uregelmæssigheder.

2.4 Medlemskab af PI giver adgang til fem netværksmøder om året og adgang til vores onlineunivers med kontaktoplysninger på andre medlemmer samt mødeinformation. Visse medlemskaber kan omfatte andre tjenester såsom adgang til konferencer eller arrangementer.

2.5. Medlemskab udgør en aftale mellem medlemmets virksomhed/organisation og PI, og virksomheden/organisationen betragtes som kontraktligt ansvarlig for betaling af eventuelle medlemsgebyrer. Medlemmet betragtes som repræsentant for sin virksomhed/organisation

2.6 Medlemskaber fornys automatisk hver 12. måned, medmindre PI har modtaget en skriftlig opsigelse af medlemskabet. Fakturaen for det kommende år vil blive sendt til medlemmets virksomhed/organisation, inden medlemskabet udløber.

2.7 Hvis virksomheden/organisationen eller medlemmet ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab, skal han/hun blot kontakte Presidents Institute på info@presidents.eu senest 90 dage før medlemskabets udløbsdato. Hvis medlemmet (eller medlemmets virksomhed/organisation) ikke kontakter Presidents Institute senest 90 dage før udløbsdatoen for medlemskabet, forlænges medlemskabet automatisk med et år.

3. Betalingsbetingelser

3.1 Vores betalingsbetingelser er 10 arbejdsdage (medmindre andet er aftalt og beskrevet i den medfølgende bekræftelse)

3.2 I tilfælde af forfaldne betalinger forbeholder vi os ret til at holde den enkelte ansvarlig for at sikre betalingen fra sin nuværende eller tidligere arbejdsgiver eller alternativt holde vedkommende personligt ansvarlig for betalingen

4. Refusion, annullering og opsigelse

4.1 Alt salg af medlemskab er endeligt efter aftale, og der gives ingen refusion.

4.2 Hvis du ønsker at opsige dit medlemskab, kan dette ske ved at sende en e-mail med din anmodning til info@presidents.eu – der gives ingen refusion.

5. Ændringer af begivenheder

5.1 Af årsager uden for PI’s kontrol kan det være nødvendigt at aflyse eller ændre et arrangements annoncerede format, indhold, placering og/eller tidspunkt. PI forbeholder sig ret til at ændre dette til enhver tid. I tilfælde af at PI aflyser et arrangement eller ændrer dato eller sted for arrangementet, vil PI informere alle bekræftede deltagere i god tid.

5.2 PI er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til transport og overnatning og/eller andre omkostninger eller udgifter, som deltagerne måtte pådrage sig, hvis PI eller en af vores partnere, som vært, er nødt til at flytte, aflyse, udsætte eller på anden måde ændre arrangementet.

6. Indhold og fortrolighed

6.1 Alt indhold såsom præsentationer, dokumentation og materialer er til enhver tid ejet af PI eller er fremlagt med tilladelse fra ejeren af rettighederne. Det er ikke tilladt at filme, optage, fotografere eller genudgive, udsende eller på anden måde videreformidle indholdet. Desuden er det ikke tilladt på noget tidspunkt at reproducere, modificere, distribuere, gemme, overføre eller på anden måde bruge indholdet, dette inkluderer upload af indhold til et delt system, database eller hjemmeside samt transmission, gendistribuering eller på anden måde at gøre indhold tilgængeligt for andre.

6.2 I det omfang indhold er gjort tilgængeligt af os online, forbeholder vi os retten til at suspendere eller fjerne adgangen til sådant indhold til enhver tid.

6.3 Du accepterer til enhver tid, at PI har ret til at optage, filme eller fotografere i forbindelse med arrangementer og accepterer desuden at give afkald på alle rettigheder, der måtte opstå i henhold til lovgivningen uanset jurisdiktion. Du giver os en uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri licens til at bruge dit navn, din stemme, din biografi og dit billede i ethvert medie og enhver optagelse, filmning eller fotografering af begivenheden, som med rimelighed kræves i forbindelse med udnyttelse, annoncering og promovering af begivenheden og PI.

6.4 Medlemmet indvilliger i ikke at bruge eller videregive, hverken under eller på noget tidspunkt efter vedkommendes medlemskab eller deltagelse i et arrangement, fortrolige oplysninger, som medlemmet får kendskab til om selskabet eller selskabets forretning, andre medlemmer eller leverandører, som medlemmet får kendskab til i forbindelse med deltagelse i netværket eller arrangementet.

7. Politik for beskyttelse af personoplysninger

7.1 Se venligst https://www.presidents.eu/privacy-policy/ for at se vores politik for beskyttelse af personoplysninger.

8. Markedsføring via e-mail

8.1 PI har ret til at sende nuværende og tidligere medlemmer relevant markedsføringsmateriale, såsom nyhedsbreve, kampagner og tilbud fra PI eller en af PI’s betroede partnere.

8.2 Nuværende og tidligere medlemmer har ret til at fravælge enhver markedsføring via e-mail fra PI.

8.3 PI kan ikke holdes ansvarlig for markedsføringsmateriale fra nuværende eller tidligere partnere.

9. Leverandører og partnerskaber

9.1 Vores betalingsbetingelser er 30 dage over for leverandører, herunder men ikke begrænset til mødesteder, foredragsholdere og executive directors, medmindre andet er aftalt i en separat kontrakt.

9.2 Vi kræver, at vores leverandører indsender dokumentation for de leverede tjenester med angivelse af den specifikke gruppe eller begivenhed, som tjenesten vedrører.

9.3 Vi forbeholder os ret til at dele nødvendige oplysninger med leverandører eller partnere i tilfælde af, at betalinger er forfaldne, med det specifikke formål at inddrive de forfaldne betalinger.

10. Andet

10.1 PI er ikke ansvarlig for tab eller skade på personer eller personlig ejendom, der direkte eller indirekte er en følge af PI’s arrangementer eller aktiviteter.

10.2 I tilfælde af overtrædelse af disse vilkår forbeholder vi os ret til at søge erstatning for eventuelle skader som følge af overtrædelsen, herunder den deraf følgende reduktion i værdien af vores virksomhed, tjenester eller PI’s omdømme samt eventuelle krav, som PI måtte blive holdt ansvarlig for som følge af overtrædelserne, fra vores nuværende eller tidligere medlemmer, leverandører eller deltagere i arrangementer eller andre parter som følge af overtrædelserne af vilkårene.

10.3. Tvister mellem PI og medlemmer, der er registreret i Danmark eller Finland, er underlagt og reguleret af dansk lov. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, herunder tvister vedrørende gyldighed eller opsigelse og gyldigheden af denne bestemmelse om lovvalg og jurisdiktion, må udelukkende indbringes for byretten i Kolding.

10.4. Tvister mellem PI og medlemmer registreret i Sverige er underlagt og reguleret af svensk lovgivning. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, herunder tvister vedrørende gyldighed eller opsigelse og gyldigheden af denne bestemmelse om lovvalg og jurisdiktion, må udelukkende indbringes for retten i Sverige.