Politik for beskyttelse af personoplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 1. jan 2019

Denne politik for beskyttelse af personoplysninger (“politikken”) beskriver, hvordan Presidents Institute (“os”, “vi” eller “vores”) behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med
1) vores netværksgrupper, udviklingsgrupper og andre relaterede begivenheder såsom perspektiver (“produktet”)
2) vores salgs- og markedsføringsproces (“processen”)
3) at du besøger vores hjemmeside (“tjenesten”)

Politikken er udarbejdet og gjort tilgængelig for at overholde den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679 af 27. april 2016) (“GDPR”) og de regler, der er inkluderet heri om oplysninger, der skal gives til dig.

Indsamling og brug af oplysninger

Vi indsamler flere forskellige typer oplysninger til forskellige formål for at levere og forbedre vores produkt, proces og service til dig.

Typer af indsamlede data

Vi behandler personoplysninger om dig, når det er nødvendigt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Afhængigt af de specifikke omstændigheder omfatter de behandlede personoplysninger, men er ikke begrænset til, følgende typer personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
Derudover kan vi også behandle andre typer personoplysninger såsom billeder og videoer taget fra begivenheder, der skal uploades til vores hjemmeside eller sociale medier, hvis det er relevant. I sådanne tilfælde vil vi forklare denne behandling, før vi bruger dine personlige oplysninger, og vi indhenter dit samtykke efter behov. Giv os venligst besked, hvis du ikke ønsker at få taget billeder og/eller videoer af dig, da vi gør vores yderste for at respektere sådanne ønsker.

Når det er relevant, indsamles personlige data direkte fra dig eller fra eksterne kilder. Derudover kan der også blive indsamlet personoplysninger fra LinkedIn, Facebook, CVR.dk og Google, fra virksomheders hjemmesider og lignende. Vi kan også have modtaget dine kontaktoplysninger fra netværksmedlemmer. Derudover modtager vi aggregerede data fra brugen af Google Analytics

Formål med behandling af data

Vi behandler kun personlige data til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Afhængigt af omstændighederne behandles personoplysningerne til følgende formål:

a) for at levere produkter eller tjenester til en bruger, en kunde eller et medlem.
b) for at levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.
c) for at besvare forespørgsler eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
d) for at levere support- og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål og klager og sende opdateringer om vores produkter og tjenester.
e) for at sende direkte markedsføring til brugere, kunder eller medlemmer.
f) for at sende nyhedsbreve på e-mail.
g) for at fremme en salgsproces
h) for at udføre profilering af brugere, kunder eller medlemmer for at analysere og forudsige deres præferencer og/eller adfærd.
i) for at levere support- og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål og klager og sende opdateringer om vores produkter og tjenester.
j) for at forhindre svigagtig adfærd eller misbrug af vores produkter, tjenester og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger med henblik på retssager.
k) for at forbedre vores produkter, tjenester eller hjemmeside.

Data fra sporing og cookies

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteten på vores tjeneste og opbevare visse oplysninger.

Cookies er filer med små mængder data, som kan indeholde en anonym unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra en hjemmeside og gemmes på din enhed. Andre sporingsteknologier, der også bruges, er beacons, tags og scripts til at indsamle og spore information og til at forbedre og analysere vores service.

Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at angive, når der sendes en cookie. Hvis du ikke accepterer cookies, er der visse dele af vores service, du muligvis ikke kan benytte.

Eksempler på cookies, vi bruger:

Sessionscookies. Vi bruger sessionscookies til at drive vores tjeneste.

Præference-cookies. Vi bruger præference-cookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.

Sikkerhedscookies. Vi bruger sikkerhedscookies til sikkerhedsformål.

– Overførsel af data

– Dine oplysninger, herunder personoplysninger, kan blive overført til

– og vedligeholdt på – computere, der er placeret uden for din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovene kan være anderledes end i din jurisdiktion.

Hvis du befinder dig uden for Danmark og vælger at give oplysninger til os, skal du være opmærksom på, at vi overfører data, herunder personoplysninger, til Danmark og behandler dem der.

Dit samtykke til denne politik til beskyttelse af personoplysninger efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer dit samtykke til denne overførsel.

Presidents Institute vil tage alle rimelige, nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik til beskyttelse af personoplysninger, og der finder ingen overførsel af dine personlige data sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelige kontrolforanstaltninger på plads, herunder med hensyn til sikkerheden af dine data og andre personlige oplysninger.

Videregivelse og overførsel af data

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når loven tillader det eller kræver det, herunder når det er relevant, og når vi bliver bedt om at gøre det af dig eller en evt. dataansvarlig.

Vi overfører persondata til følgende modtagere fra EU/EØS

a) Databehandlere

Derudover kan personoplysninger blive overført til eksterne netværksledere, potentielle medlemmer (i forbindelse med specifik optagelse i en netværksgruppe), eksterne foredragsholdere og sociale medier som LinkedIn og Facebook i forbindelse med billeder og videoer.

Fra tid til anden bruger vi eksterne virksomheder som leverandører til at hjælpe os med at levere vores tjenester. De eksterne leverandører modtager eller behandler ikke personoplysninger, medmindre den gældende lovgivning tillader en sådan overførsel og behandling. I de tilfælde, hvor de eksterne parter er databehandlere, udføres behandlingen altid på grundlag af en databehandleraftale i overensstemmelse med kravene hertil i GDPR. I de tilfælde, hvor de eksterne parter er dataansvarlige, vil behandlingen af personoplysninger blive udført på grundlag af de eksterne parters egen databeskyttelsespolitik og retsgrundlag, som de eksterne parter er forpligtet til at informere om, medmindre den gældende lovgivning tillader andet.

Juridiske krav

Presidents Institute kan videregive dine personlige oplysninger i god tro om, at en sådan handling er nødvendig for at:

– overholde en juridisk forpligtelse
– beskytte og forsvare Presidents Institutes rettigheder eller ejendom
– forhindre eller undersøge mulige forseelser i forbindelse med tjenesten
– beskytte den personlige sikkerhed for brugere af tjenesten eller offentligheden
– beskytte mod juridisk ansvar

Den registreredes rettigheder

Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af sine rettigheder, kan han eller hun kontakte os. Rettighederne omfatter følgende:

a) Retten til adgang: Registrerede personer har ret til at bede om kopier af de oplysninger, vi behandler om dem, herunder relevante yderligere oplysninger.

b) Retten til berigtigelse: Registrerede personer har ret til at bede om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger.

c) Retten til sletning: Under visse omstændigheder har registrerede personer ret til at få slettet personoplysninger om dem selv før det tidspunkt, hvor sletning normalt ville finde sted.

d) Retten til at begrænse behandling: Registrerede personer har i visse situationer ret til at få behandlingen af deres personlige oplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset, må sådanne personoplysninger, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en europæisk medlemsstat.

e) Retten til at gøre indsigelse: Registrerede personer har i visse situationer ret til at gøre indsigelse mod den juridiske behandling af deres personlige oplysninger. Indsigelse kan også være mod behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

f) Retten til dataportabilitet: Registrerede personer har i visse situationer ret til at modtage deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som har leveret personoplysningerne.

Flere oplysninger om registreredes rettigheder kan findes i retningslinjerne fra de nationale databeskyttelsesmyndigheder. Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af sine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes den registrerede bruge de kontaktoplysninger, der er angivet i slutningen af denne politik. Vi bestræber os på at gøre alt for at opfylde ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og de registreredes rettigheder. Hvis du eller andre på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan dette gøres ved at kontakte de nationale databeskyttelsesmyndigheder.

Links til andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et link fra en tredjepart, vil du blive sendt videre til den pågældende tredjeparts websted. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser politikken for beskyttelse af personoplysninger for alle de sider, du besøger.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold, politikker for beskyttelse af personoplysninger eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester.

Ændringer til denne politik for beskyttelse af personoplysninger

Vi kan opdatere vores politik for beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden. Vi giver dig besked om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye politik på denne side.

Vi giver dig besked via e-mail og/eller en fremtrædende meddelelse på vores tjeneste, før ændringen træder i kraft, og opdaterer “ikrafttrædelsesdatoen” øverst i denne politik for beskyttelse af personoplysninger.

Du anbefales at gennemgå denne politik for beskyttelse af personoplysninger med jævne mellemrum for at se, om der er ændringer. Ændringer i denne politik træder i kraft, når de offentliggøres på denne side.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne politik for beskyttelse af personoplysninger, bedes du kontakte os:

E-mail: info@presidents.eu

Telefon: +45 3333 8888